Interlogistic d.o.o. Sarajevo

Sa povjerenjem!

Air cargo transport

Cargo transport od aerodroma do aerodroma na sve destinacije u svijetu.