Interlogistic d.o.o. Sarajevo pokreće uslugu “Sarajevo Moving” organizovanje selidbi, ličnih stvari iz Sarajeva za cijeli svijet, kao i obratno.

"Poseban osvrt će nam biti rad sa međunarodnim organizacijama i ambasadama i selidbama uposlenika istih. Naziv "Sarajevo Moving" će biti projekat, kao ijedna posebna organizaciona jedinica špedicije Interlogistic", kazao je Nedžad Turnadžić, direktor kompanije.