Izvoz bosanske janjetine za Dubai. Cargo-avio transport, carinske i inspektorske procedure obavljene su u režiji firme Interlogistic d.o.o. Sarajevo.

Isporučeno je 18 koleta, 870 kg, a još veću pošiljku Interlogistic otpremit će za Abu Dhabi u narednom periodu.
Interlogistic d.o.o. Sarajevo je licencirana logistička firma, 100 posto u domaćem vlasništvu, porodična firma, koja se bavi sveobuhvatnom uslugom špedicije, uvoza/izvoza, transporta, brze pošte i skladištenja robe.